Felhasználási Feltételek és Adatvédelmi Szabályzat

 Citylets Kft. weboldalának Felhasználási Feltételei és Adatvédelmi Szabályzata

Üdvözöljük és köszönjük, hogy felkereste a Citylets Kft. (továbbiakban: "Citylets") weboldalát (továbbiakban "Weboldal"). Kérjük, hogy a Weboldal használata, illetve a Weboldalon történő regisztráció előtt figyelmesen olvassa el a jelen felhasználási feltételeket és adatvédelmi szabályzatot (továbbiakban együttesen "Felhasználási Feltételek"). A Weboldal használatával, valamint a Weboldalra történő regisztrációval Ön elfogadja az alábbi nyilatkozatban foglalt valamennyi feltételt.

I.  Weboldal használata

A Weboldal általános tájékoztató információkat tartalmaz a Citylets tevékenységéről és munkatársairól. A Weboldal használata során Önnek lehetősége van nevének, címének, e-mail címének és telefonszámának megadásával a Weboldalra regisztrálni, illetve a regisztráció során a Citylets rendszeres elektronikus hírlevelére (továbbiakban: ”Hírlevél”) feliratkozni. A Hírlevélre történő feliratkozással egyidejűleg beleegyezik, hogy a Hírlevélben e-mail útján értesítsük a Cityletst érintő újdonságokról, hírekről, illetve aktuális jogi kérdésekről (pl. jogszabályváltozások, illetve fontosabb bírósági döntések összefoglalása stb.). Amennyiben a későbbiekben már nem kíván Hírleveleket fogadni, azokról az egyes Hírlevelekben elhelyezett leiratkozó linkre kattintva bármikor indokolás nélkül és ingyenesen leiratkozhat.

II. Adatvédelem

1. Személyes adatok kezelése

A Felhasználási Feltételek elfogadásával és a Weboldalon történő regisztráció során adatainak megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Citylets a regisztráció, illetve a Weboldal használata során az Ön által megadott személyes adatokat (név, cím, e-mail cím, telefonszám) a mindenkori magyarországi adatvédelmi jogszabályok tiszteletben tartásával a Weboldal üzemeltetésével, illetve az Önnel való kapcsolattartással összefüggő célból adatbázisában tárolja, kezelje, illetve feldolgozza. A Citylets harmadik személyek részére személyes adatokat nem továbbít,  illetőleg azokat nem teszi harmadik személyek számára hozzáférhetővé.

A Citylets gondoskodik az adatainak biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok az illetéktelen hozzáférésekkel szemben védettek legyenek, illetőleg megakadályozzák az adatok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

 2. Az adatkezelés időtartama:

Az Citylets az Ön által megadott személyes adatokat azok kezeléséhez történő hozzájárulásának visszavonásáig, illetve - az adatmegőrzési kötelezettségre figyelemmel - legkésőbb regisztrációjának törlését követő 5 évig kezeli. Hozzájárulását az info@city-lets.hu e-mail címre küldött e-mail útján bármikor ingyenesen visszavonhatja, amely a Weboldal nem regisztrációhoz kötött szolgáltatásaihoz való további hozzáférését nem befolyásolja.

 
3. A Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

Az Citylets info@city-lets.hu e-mail címére küldött üzenet útján bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, továbbá a megadott elérhetőségeken kérheti a személyes adatainak helyesbítését, módosítását, illetve törlését, továbbá tiltakozhat az adatkezelés ellen. Amennyiben az Citylets által a tiltakozása alapján meghozott döntéssel nem ért egyet, jogorvoslatért a bírósághoz fordulhat.

4. Az internet biztonsága:

Az Cityletssel elektronikus úton történő kapcsolattartás elsősorban információs célokat szolgál. Az interneten keresztül közvetített adatok biztonsága nem garantálható teljes mértékben, ezért nem lehet kizárni, hogy az így elküldött elektronikus üzenetek tartalmához illetéktelen személyek ne férjenek hozzá, annak tartalmát ne módosítsák, illetve az üzenet ne vesszen el, mindezért az Citylets nem tesz hivatalos kötelezettségvállalásokat kizárólag elektronikus levél útján, hacsak erről előzetesen ellentétes tartalmú megállapodás nem született Ön és a Citylets között. A Citylets mindazonáltal minden ésszerű és elvárható lépést megtesz annak érdekében, hogy a jelen honlapon megadott adatok és a weboldalon keresztül folytatott levelezés tartalmához illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá.

5. Cookie-k, naplóadatok és egyéb automatikusan gyűjtött információk:

A cookie-k rövid szöveg file-ok, amelyeket egy weboldal küld a számítógépének merevlemezére, és a felhasználóra vonatkozó információkat tartalmaznak. Például a cookie-k használatával nem kell minden bejelentkezés alkalmával megadnai a bejelentkezési adatait, hanem azokat az Ön által használt böngésző automatikusan beilleszti a megfelelő mezőbe.

Az Ön által használt internet-böngésző automatikusan továbbít bizonyos további adatokat is a Weboldal felé, mint például a számítógépének IP címe (pl. 102.316.52.00).

A fent-említett technológiákkal gyűjtött adatok további azonosító adat megadása nélkül nem használhatóak fel azonosításra, és a Citylets nem kapcsolja össze a további azonosító adatot az ilyen nyomkövető technológiák használatával gyűjtött adatokkal. Az így szerzett adatokat a Citylets kizárólag a Weboldal szolgáltatásainak könnyebb igénybevételéhez, a Weboldal látogatottságának felméréséhez, valamint a Weboldalnak a felhasználók igényei szerinti alakításához használja.

Amennyiben az Ön által használt böngészőprogram lehetővé teszi, a böngésző beállításaiban bármikor letilthatja a cookie-k használatát, illetve a böngészőjében tárolt előzményadatokat bármikor törölheti, amely nem érinti a Weboldalon keresztül nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez való jogát.

III. Weboldal tartalma

1. Szerzői jogok

A Weboldalon elhelyezett valamennyi anyag, annak teljes szöveges, grafikai, illetve zenei tartalma, a Weboldal szerkezeti felépítése, forráskódja, valamint bármely egyéb szellemi tulajdon szerzői jogi, védjegyjogi, illetve egyéb jogi védelem alatt áll. A szerzői jogok, védjegyjogok, illetve egyéb szellemi tulajdonjogok kizárólagos jogosultja a Citylets. A Weboldal, valamint annak bármely eleme sem egészben, sem részben nem reprodukálható semmilyen módon, így különösen framing vagy embedding eljárás során sem. A Weboldal bármely részének, grafikai elemeinek vagy teljes egészének módosítása, terjesztése, nyilvános bemutatása, más szellemi alkotásba, kiadványba vagy honlapba történő beépítése vagy más elektronikus rendszerben történő tárolása szigorúan tilos.

A Weboldalon található anyagok jogosulatlan felhasználása a szerzői, a polgári illetve a büntető jogszabályokban foglalt jogkövetkezményeket és szankciókat, valamint a Weboldalról történő kizárást vonhatnak maguk után.

2. A Weboldalon elhelyezett tartalmak

A Weboldalon tárolt/megjelenített adatok kizárólag tájékoztató jellegűek. A Weboldalon található információk semmilyen esetben sem minősülnek szakmai tanácsnak, és sosem helyettesíthetik az egyes ügyek konkrét körülményeit is figyelembe vevő eseti konzultációt. A felhasználónak a Weboldalon található információkra alapított döntése kizárólag a felhasználó felelőssége. A Weboldalon megjelenített információk nem minősülnek ajánlattételnek és megbízás elfogadásának sem.

A Citylets mindent megtesz annak érdekében, hogy a Weboldalon szereplő információk pontosak, teljesek és naprakészek legyenek. Előfordulhat ugyanakkor, hogy a Weboldalon - a Cityletstől függetlenül - jogosulatlan hozzáférés és/vagy módosítás történik.

Amennyiben törvény másként nem rendelkezik, a Citylets nem vállal felelősséget semmiféle kárért vagy egyéb hátrányért, illetőleg veszteségért, amely a Weboldalon szereplő információk vagy az ott elhelyezett anyagok helytelensége, hiányossága, félreérthetősége, illetve aktualitásának hiánya, valamint azok közvetett vagy közvetlen felhasználása, továbbá a Weboldal használatra alkalmatlan állapota, vagy a nem megfelelő működése, hiányossága, esetleges üzemzavara miatt vagy azzal összefüggésben következik be.

A Citylets fenntartja a jogot, hogy a Weboldalon megjelenő tartalmakat bármikor módosítsa, vagy átírja, továbbá elérhetőségét bővítse, megváltoztassa. A Citylets továbbá bármikor megváltoztathatja a jelen Felhasználási Feltételeket is, amelyről minden esetben a Weboldalon elhelyezett értesítés útján szerezhet tudomást.

Amennyiben tanácsra van szüksége konkrét üggyel kapcsolatban, vagy a Weboldalon közölt információkról szeretne további tájékoztatást kapni, kérjük, döntése meghozatala előtt minden esetben feltétlenül lépjen kapcsolatba az Irodával, vagy keresse közvetlenül az adott jogterületért felelős kollegánkat.

3. Hivatkozások (linkek)

A Weboldalon adott esetben találhatóak olyan linkek is, amelyek az Cityletstől független, harmadik személyek által üzemeltetett más weboldalakra mutatnak. Az ilyen linkek elhelyezése nem jelenti az adott weboldalnak a Citylets részéről történő ajánlását vagy a Citylets által az adott weboldal tartalmával kapcsolatban vállalt bárminemű szavatosságot vagy garanciát, így a Citylets az ilyen idegen weboldalakért és azok tartalmáért mindennemű felelősséget kifejezetten kizár.